Kontakt os Reservation

Fiskeri i Skanderborg

Fiskeriet i Skanderborg søerne er varieret med velvoksne rovfisk og talrige fredfisk.

Bestanden af sandart er en af de bedste i Danmark, De fleste sandarter vejer 1 - 3 kg, men det er ikke usædvanligst at fange sandarter på 5 - 6 kg og fisk på 9 - 11 kg er der også fanget i søerne.

De bedste fangster gøres om sommeren fra båd med naturlig agn, mens man i foråret og efteråret ofte kan fange pæne sandart på lavt vand.

Sandarten er fredet i perioden den 01. - 31. maj. Mindstemål er 50,0 cm.

 

jan-med-gedde.jpg

 

Geddebestanden er rigtig god og er kun blevet bedre gennem de sidste år. Gedder på 6 - 7 kg fanget fra land er ikke noget særsyn. Fra båd er rekorden 12 kg.

De bedste fangster fra land gøres i for- og efteråret, mens det i sommermånederne er bedst at fiske fra båd.

Gedden er fredet i perioden den 01. - 30. april. Mindstemål er 40,0 cm.

For både sandart og gedde henstilles det, at de om muligt sættes ud igen. Det er kun tilladt at hjemtage 1 sandart pr. fiskedag. I kan få jeres fangster frosset ned gratis på campingpladsen.

Der er mange og store aborrer i Skanderborg søerne. De fanges bedst på grunde og skråninger. Er man heldig at finde en stime, kan fiskeriet være eventyrligt.

Efter nogle år med dårligt brasen og skallefiskeri er bestanden nu på ret køl og der fanges store, tykke fisk af begge arter. Brasen på 2 - 3 kg er ikke usædvanligt.

Der må fiskes med 2 stænger og forfodres med max. 0,5 kg per fisker per dag. Alle former for naturlig madding er tilladt.

 

stor-skalle.jpg

 

Der er flere gode fiskepladser rundt om Skanderborg Søerne, velegnet til de forskellige typer fiskeri. Bor man på Skanderborg Sø Camping, kan man  fiske gratis fra vores broer. Her fanges der en del gedder, og mulighederne for at fange brasen, aborre og skaller er også rigtig god.

Robåde kan lejes på campingpladsen og man må gerne selv medbringe en mindre motor. Det er også muligt selv at medbringe mindre både, som kan ligge gratis ved vores broer.

Der kræves nationalt fisketegn overalt på søerne til personer mellem 18 - 65 år. Fisketegnet kan købes på fisketegn.dk Fisker man udenfor campingpladsens areal, skal man også have et lokalt fiskekort, hvis man er over 18 år. Det kan kan købes på pladsen.

Der er flere gode put and take søre i omegnen og der er mulighed for fluefiskeri i Gudenåen.